ŠPIÓN POJIŠTĚNÍ

 

 

Hra o 4 dějstvích

 

 

 

Dějství první:

Výchozí situace

 • Přebytek nabídky pojištění a těch, kdo pojištění nabízí vede k tomu, že lidé obecně ztrácí zájem se pojištění zabývat.

 • Tristní může tento postoj být pro firmu a podnikatele - každá "nehoda" má dopat na provoz firmy a její finance. Ale i občan jednotlivec potřebuje "špiónovu" pomoc.

 • Dalším problémem je nesystematičnost a nepřehlednost řešení pojištění.

Dějství druhé:

Špión

 • Náš "špión" si vezme Vaše smlouvy o pojištění pod lupu a podrobí je důkladné analýze. Výstupem i jeho práce je složka ...

Dějství třetí

ŠPIÓNOVA SLOŽKA

Zde Vám "špión" prozradí:

 • Co je pojištěno na příliš vysokou částku

 • Příklad: rodina koupila před 3 lety nové auto za 350.000,- Do dnes jej má stále pojištěné na novou cenu = CHYBA, částka se má každý rok snižovat!

 • Co je pojištěno na příliš nízkou částku

 • Příklad: rodina žije několik let v bytě, který si na začátku pojistka na 300.000,-. Postupem času dokupoval nábytek, zábavní elektroniku apod. bez změn výše pojistné částky = CHYBA, částka se musí ročně aktualizovat podle nových věcí v domácnosti.

 

 •  Co je pojištěno zbytečně

 • Příklad: Rodina žije v bytě ve 2. patře bytového domu a má v rámci domácnosti pojištěné i riziko povodně/záplava = CHYBA, to riziko lze z pojištění vyloučit, pokud skutečně nehrozí.

 

 • Co vůbec pojištěno není a mělo by být

 • Příklad: Rodina s 2 dětmi žije v bytě v bytovém domě (nebo i rodinném) a v rámci domácnosti nemá pojištěnou odpovědnost z škody způsobené 3. osobám = CHYBA, co když vytopím souseda vodou? Co když děti rozbijí sousedovi okno? Co když moje vrtání na zahradě poškodí sousedův plot?

Dějství čtvrté

kam se špiónovou složkou?

 • "Špiónova" složka je určena pro Vaši potřebu.

 • Zda a jakým způsobem naše doporučení následujete je čistě Vaše rozhodnutí.

 • Pokud se rozhodnete "špiónova" doporučení realizovat - k dispozici jsou Vám "špiónovi" spolupracovníci (pokud nemáte svého "pojišťováka").

závěrem ...

 • "Špión" je odborník a aby mohl svojí práci dělat dobře, musí se dále vzdělávat a získávat zkušenosti a vyměňovat svoje zkušenosti s jinými "špióny". To je důvod, proč si nechá za svojí práci zaplatit.

 • Úlevu v platbě dostane ten, kdo přistoupí na "špiónova" doporučení a nechá si je pomocí "špiónových" spolupracovníků provést, a to ve výši 75 % částky za "špiónovu" práci.

Chci angažovat "špióna"